Ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ. Καθηγητής Κος. Φώτιος Μάρης.

Αγαπητές Πρωτοετείς Φοιτήτριες,
Αγαπητοί Πρωτοετείς Φοιτητές,

Με ιδιαίτερη χαρά σας συγχαίρω για την επιτυχία σας στις πανελλαδικές εξετάσεις, η οποία αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών σας, και σας καλωσορίζω στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο σηματοδοτεί την αρχή ενός δυναμικού κύκλου στη ζωή σας, που οδηγεί σε νέες προκλήσεις, ιδέες, εμπειρίες και κατακτήσεις. Το ακαδημαϊκό περιβάλλον είναι ένας χώρος ανταλλαγής απόψεων, καλλιέργειας κριτικής σκέψης και ανάπτυξης δημιουργικής δράσης, προσφοράς και απόκτησης εξειδικευμένης επιστημονικής πληροφορίας, ένα πεδίο ελεύθερης αναζήτησης, παραγωγής και μετάδοσης γνώσης με στόχους την επιστημονική και επαγγελματική προετοιμασία, την προσωπική ενδυνάμωση και την κοινωνικοποίηση. Στο πλαίσιο της φοιτητοκεντρικής μάθησης πέραν της συμμετοχής στον εκπαιδευτικό τομέα μπορείτε να έχετε ενεργή εμπλοκή στις διαδικασίες που συμβάλλουν στη βελτίωση των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης από την ίδρυσή του το 1973 έως σήμερα και με τη διαχρονική προσπάθεια όλων των μελών του έχει κατορθώσει να αναπτυχθεί και να διακριθεί στον εθνικό, τον ευρωπαϊκό και διεθνή πανεπιστημιακό χώρο. Φέτος συμπληρώνονται πενήντα χρόνια από την ίδρυσή του. Το Πανεπιστήμιο εξακτινώνεται σε πέντε πόλεις της Θράκης. Διαθέτει πλέον 8 Σχολές, 21 Τμήματα, 69 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και έναν αριθμό 31.000 περίπου προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων.

Το Δ.Π.Θ. αποτελεί κέντρο παιδείας και αριστείας. Έχει ως στόχο την υψηλή επιστημονική κατάρτισή σας, ώστε να διεκδικήσετε μια αξιόλογη επαγγελματική πορεία, και τη διαμόρφωσή σας ως  άξιων και ολοκληρωμένων πολιτών. Καλύπτει μέσω των τμημάτων του ένα ευρύ φάσμα επιστημών και στο πλαίσιο της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης επιχειρεί μια σειρά έργων και δραστηριοτήτων σε διάφορους τομείς. Θεωρεί τη διασφάλιση ποιότητας μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης.

Στο Πανεπιστήμιό μας μεριμνούμε και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανέγερση νέων σύγχρονων κτηριακών εγκαταστάσεων, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υπαρχουσών υποδομών και εγκαταστάσεών του, καθώς και του τεχνολογικού και επιστημονικού εξοπλισμού του. Φροντίζουμε ιδιαίτερα για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, τη σύνδεσή μας με αναπτυξιακούς φορείς καθώς και την ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Πρόδηλο είναι το ενδιαφέρον μας για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και για τα άτομα με ιδιαίτερες δεξιότητες ή δυσκολίες μαθησιακής ή κοινωνικής φύσεως και γι΄ αυτό διαθέτουμε προσωπικό και δομές που μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή της εποικοδομητικής μάθησης, της κοινωνικοποίησης και της ακαδημαϊκής επιτυχίας τους.

Ερχόμενοι στο πανεπιστήμιό μας θα βρεθείτε σε ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον με εργαστήρια και κλινικές, σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, βιβλιοθήκες, δυνατότητες τηλεκπαίδευσης, πανεπιστημιακό νοσοκομείο, χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας καθώς και πολιτιστικές ομάδες.

Τόσο το διδακτικό προσωπικό όσο και το διοικητικό θα είμαστε δίπλα σας κάθε στιγμή, συμπαραστάτες σας σε όλη αυτήν την ενδιαφέρουσα και δημιουργική πορεία των σπουδών σας και θα σας στηρίζουμε σε κάθε βήμα και σε κάθε προσπάθειά σας.

Με τη συνεισφορά καθενός από εμάς, από σήμερα και τη δική σας, το Δ.Π.Θ. συνεχώς θα βελτιώνεται, θα καινοτομεί και θα βελτιώνει τη θέση του στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη. Όλες οι διαδικασίες του αντανακλούν τις αρχές της συνεργασίας και της ομαδικότητας, γι΄ αυτό σάς παρέχει, ταυτόχρονα με τις σπουδές σας, και μια πολύ καλή ευκαιρία για συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής προσφοράς, ώστε να ενισχυθούν οι δεσμοί σας με τους φοιτητές του Τμήματός σας ή άλλων Τμημάτων, με την πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και με την τοπική κοινωνία.

Σας εύχομαι ολόψυχα καλή αρχή και καλή ακαδημαϊκή πορεία.

Ο Πρύτανης
Φώτιος Μάρης
Καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών